Nr.​EmërAtësiaMbiemërSubjekti  Politike që përfaqësonDetyra​
1.Albert ShefkiKoçiLëvizja Socialiste për integrimAnëtar
2.FluturaBesimMeziniLëvizja Socialiste për integrimAnëtar
3.ShefkiRamizKaramuçaLëvizja Socialiste për integrimAnëtar
4.ShegaNuhiSefaLëvizja Socialiste për integrimAnëtar
5.RuzhdiIdrizMerjaLëvizja Socialiste për Anëtar
6.Fiorela HamitGordiLëvizja Socialiste për integrimAnëtar
7.Bashkim JonuzHaxhiuPartia Socialiste e ShqiperiseAnëtar
8.Livela VehapLamajPartia Socialiste e ShqiperiseAnëtar
9.NaimMuharremSelaPartia Socialiste e ShqiperiseAnëtar
10.ErmelisAstritMuçaPartia Drejtesi,Integrim ​dhe UnitetAnëtar
11.AltinFadilSubashiPartia Ardhmëria ShqipëtareAnëtar
12.XhuliaShabanGjokaPartia DemokratikeAnëtar
13.RamizHaxhiHajdariPartia DemokratikeAnëtar
14.VeraXhemaliThanaPartia Demokratike Kryetar
15.VaidMustafaShehiPartia Demokratike Anëtar
16.ShpresaHysenGjokaPartia DemokratikeAnëtar
17SelimHysenKamberiPartia DemokratikeAnëtar
18.SilvanaKadriMemaPartia DemokratikeAnëtar
19.ErzenAvniBulicaPartia RepublikaneZv.Kryetar
20.KlaudiaDilaverIsmailiPartia RepublikaneAnëtar
21.Pëllumb VathHasramaPartia Balli Kombetar DemokratAnëtar