Accesso
Skip Navigation Links > Kreu > Bashkia > Funksionet e Kryetarit të Bashkisë

Funksionet e Kryetarit të Bashkisë

 

Funksionet e Kryetarit të Bashkisë

 • Në zbatim të Ligjit 8652 datë 31.07.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore”, neni 44, Kryetari i Bashkisë, nëpërmjet urdhërave dhe vendimeve, organizon dhe drejton punën e administratës për kryerjen e funksioneve të Bashkisë.
 • Ushtron të gjitha kompetencat në kryerjen e funksioneve të  Bashkisë, me përjashtim të atyre që janë kompetencë vetëm e Këshillit Bashkiak.
 • Zbaton aktet e këshillit.
 • Ka të drejtë të kthejë aktet e Këshillit Bashkiak për rishqyrtim, jo më shumë se një herë, kur vëren se ato janë në kundërshtim me aktet ligjore dhe nënligjore përkatëse apo vijnë në kundërshtim me interesat e komunitetit.
 • Merr masa për përgatitjen e materialeve të mbledhjeve për Këshillin  Bashkiak, në përputhje me rendin e ditës të përcaktuar nga këshilli, si dhe për probleme që kërkon ai vetë.
 • Raporton në këshill për gjendjen ekonomiko-financiare të paktën çdo 6 muaj ose më shpesh, sa herë kërkohet nga këshilli.
 • Raporton para këshillit sa herë kërkohet prej tij për probleme të tjera që kanë të bëjnë me funksionet e  bashkisë.
 • Eshtë anëtar i këshillit të qarkut.
 • Emëron dhe shkarkon zëvendëskryetarët e  bashkisë.
 • Emëron dhe shkarkon drejtuesit e ndërmarrjeve dhe institucioneve në varësi.
 • Emëron dhe shkarkon punonjësit e tjerë jodrejtues të strukturave dhe njësive në varësi të komunës ose bashkisë, përveç kur parashikohet ndryshe në ligjin nr.8549, datë 11.11.1999 "Statusi i nëpunësit civil".
 • Ushtron të drejtat dhe siguron plotësimin e të gjitha detyrimeve që i janë ngarkuar  bashkisë si person juridik.
 • Merr masa për kualifikimin dhe trajnimin e personelit të administratës, të institucioneve arsimore, sociale, kulturore e sportive.​​

​​

Eventet

<shkurt 2018>
HënMarMërEnjPreShtDie
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627281234
567891011

Se shpejti


Buletini Informativ